Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o.

Ponúkame realizáciu formou komplexnej dodávky: zariadení : EPS , EZS, kamerových systémov a meteorologických zariadení, informačných systémov diaľnice, diaľkovej a miestnej kabelizácie, telekomunikačných systémov, metrológie, geodetické práce, montáže železničných oznamovacích a zabezpečovacích zariadení, montáž a rekonštrukcia železničných priecestí, vlečiek. Štrukturovaná kabeláž; montáž, údržba, oprava el. zariadení; montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení; projektovanie elektr. zariadení a rozvodov.

Branže:
72 - POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ

Späť