ALVEST MONT, s.r.o.

Ekológia, životné prostredie, voda, projektovanie, armatúry, dezinfekcia, strojné zariadenia, ČOV, výroba a rozvod vody, výroba dodávka a montáž technologických zariadení, sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti, sprostredkovanie obchodu, projektovanie v obore inžinierskych vodohospodárskych stavieb, odvážanie a čistenie odpadových vôd, čistiarne odpadových vôd, vodohospodárstvo, stavebníctvo, odpadové vody, čerpadlá, výstavba, realizácia.

Branže:
51 - VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE VEĽKOOBCHODU

Späť