ALL SECURITY, s.r.o.

Predaj - zabezpečovacie zariadenie, strážna služba, stredisko registrovania poplachov, prevoz peňazí, ochrana majetku a osôb, strážna služba v zmysle zákona č. 379/97 z.z., poradenská činnosť v ochrane.

Branže:
74 - INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY

Späť