ALDAN, s.r.o.

Nástrojáreň, presné strojné súčiastky, vývoj a výroba: lisovacích nástrojov, vstrekovacích foriem; lisovanie na excentrických lisoch; vstrekovanie plastov; výroba na CNC sústružníckych centrách - malé, stredné a veľké série.

Branže:
28 - HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY, OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

Späť