AGRIKOL s.r.o.

 

Firma AGRIKOL je velkoobchodm v oblasti železářského zboží, potřeb pro domanost a zahradu. Založení společnosti se datuje do roku 1997. Od té doby se uvědomělým řízením vytvořila stabilní a spolehlivá firma působící na většině území Čech a Moravy. V současné době má naše firma asi 2800 stálých a spokojených odběratelů ke kterým přibývají další. O tyto zákazníky pečují naši obchodní zástupci při osobní pravidelnní návštěvě spolu s kolektivem zaměstnanců firmy při zpracování a expedování jejich objednávek. Odběratelé rovněž mají možnost využít telefonních linek , včetně zelené bezplatné linky pro zákazníky nebo electronic cesta.

We have zájem vyslechnout potřeby a názory všech zákazníků, řešit je konkrétně a snažit se vyjít vstříct. Tomu je přizpůsobená i naše obchodní strategie. Pro support prodeje uskutečňame regular action nabídky.

Produkty, které distribuujeme jsou převážně domestic production, ale i zahraniční - Německo, Slovensko, Francie, Nizozemí, Slovenia, Itálie. Zboží dopravujeme k zákazníkům zdarma naše dovanými vozidly nebo využíváme zásilkové služby DPD. Na zboží, které podléhá zákonu o shodě no. 22/97 S. a příslušného nařízení government, máme toto osvědčení k dispozici. Rovněž máme uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění se spol. EKO-KOM a.s. k zabezpečení zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

 

 

Branže:
51 - VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE VEĽKOOBCHODU

Späť