A P I A G R A, s.r.o.

Strojárstvo, vzduchotechnika, klimatizácia a vetranie obytných, výrobných, prevádzkových a spoločenských priestorov, odsávanie a vetranie výrobných prevádzok, úprava prac. prostredia.
Projekcia a poradenstvo vzduch. zariadení, výroba - vzduchotechnické potrubie štvorhranné, kruhové z pozinkovaného, hliníkového, medeného a nerezového plechu, komponenty vzduch. potrubia. Protidažďové žalúzie, komínové dvierka, požiarne klapky, tlmiče vibrácií pre vzduch. zariadenia, kompletné dodávky vzduch. zariadení na kľúč.

Branže:
28 - HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY, OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

Späť