A.M.E. Pressta, s.r.o.

Výskum, vývoj, výroba strojov na spracovanie plastov a kovov, sprostredkvoanie obchodu, oprava a servis strojov a zariadení.

Branže:
29 - STROJE A ZARIADENIA, I. N.

Späť