Webinár: UHLÍKOVÉ CLO – CBAM

Žilinská RK SOPK Vás pozýva na odborný webinár UHLÍKOVÉ CLO - CBAM s lektorom JUDr. Rastislavom Vysockým, LL.M.

Program:
- Úvod
- Tovar spadajúci pod reguláciu
- Princíp vzťahujúci sa na dovezený tovar
- Územné výnimky
- Vznik povinnosti a dotknuté subjekty
- Časová os problematiky CBAM
- Povinnosti pre dovozcov a nepriamych zástupcov
- Zber údajov od dodávateľov (štandardné/skutočné hodnoty?)
- Správy CBAM
- Sankcie
- Diskusia

Organizačný garant: Anna Cabajová, T: 041-7235 103, -101, E: sekcieza@za.scci.sk

Viac informácií a podrobný program v pozvánke TU

Člen:     36,-€ s DPH

Nečlen: 48,-€ s DPH

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na základe pokynov na prihláške, faktúru Vám pošleme po uskutočnení webinára.

Každý účastník s uhradeným poplatkom dostane mailom prihlasovací link deň pred webinárom.