Webinár 2: MARKETINGOVÁ STRATÉGIA – CESTA K ÚSPECHU

Základné princípy, stratégie a metodológie v strategickom marketingu. Vysvetlenie kľúčových konceptov pre úspech v strategickom marketingu. Marketingový audit - interný, externý.

Analýza situácie - hodnotenie interných a externých faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť organizácie.

Program:

  • Úvod do strategického marketingu
  • Analýza situácie
  • Strategické marketingové plánovanie
  • Marketingový mix
  • Stratégia pre digitálne kanály
  • Udržateľná marketingová stratégia

Pozvánka

Kontakt: ŽRK SOPK, Róbert Vydra, T: 041-7235 102, M: 0949727801, zahrza@za.scci.sk