Publikácia SOPK "Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2024“

Elektronická verzia publikácie: "Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2024“, ktorú si pre Vás pripravila Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Publikácia v sebe zahŕňa aj „Očakávania podnikateľskej sféry“. Ide o rozbor výsledkov „Ekonomického prieskumu“, ktorý SOPK každoročne realizuje už od roku 1998. Údaje z prieskumu sú dobrým zdrojom poznania záujmov a očakávaní členov SOPK a aj trendu ich postojov v dlhšom období.

Veríme, že Vám publikácia poslúži, ako jeden zo zdrojov, pre poznanie ekonomického prostredia Slovenskej republiky.