Prieskum EXIMBANKY SR pre firmy v oblasti rozvojovej spolupráce

EXIMBANKA SR pripravuje mapovanie slovenských firiem v oblasti prenikania na rozvíjajúce sa trhy.

Zodpovedaním 11 otázok v rámci prieskumu firmy výrazne pomôžu Eximbanke lepšie identifikovať potreby slovenského firemného prostredia a následne tak prispôsobiť požadované služby v oblasti rozvojovej spolupráce.

Prieskum je verejne dostupný v online forme (otvorené aj uzavreté otázky) na webovej stránke Eximbanky:

Preverovanie záujmu slovenských firiem na rozvojové trhy.

Čo je obsahom mappingu:

Rozvojová spolupráce je jedna z agendy EXIMBANKY SR.

Súčasť rozvojovej spolupráce znamená:

  • Možnosť získať financovanie na projekty v rozvíjajúcich sa teritóriách (vrátane grantového) aj od skupiny svetovej banky (napr. IFC, EBRD).

Pozn.: Banky si po skúsenosti s firmou následne volajú do projektov firmy napriamo,

  • Možnosť dostávať informácie o možnostiach zúčastňovať sa na verejných tendroch (v rozvojových krajinách) a získať tak dôležité kontakty.
  • Možnosť zapojiť sa do projektov formou subdodávok či byť súčasťou konzorcií (najmä pri veľkých projektoch, ktoré nie sú schopné obslúžiť v požadovanom objeme).
  • Možnosť zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a získavať nové zákazky.
  • Aktivity formou zaujímavých podujatí či vzdelávacích mechanizmov (webináre, priamo nakontaktovanie na odborníkov z danej oblasti).

Nástroje ako podpora na prienik na rozvíjajúce sa trhy

Na vyššie uvedené disponuje Eximbanka rôznymi nástrojmi a spolu s ďalšími inštitúciami poskytuje zvýhodnené vývozné úvery, poradenstvo v oblasti zahraničných verejných tendrov a získanie financovania, nepriame čerpanie EÚ zdrojov, avšak je potrebné , aby sme s nimi pracovali pokiaľ možno čo neafektívnejšie – adresne a cielene. Rovnako je dôležité, aby sa zvýšila aj celková znalosť o týchto možnostiach a zároveň aj zvyšovať záujem firiem prenikať na rozvojové teritóriá a odstraňovať bariéry(aj s možnosťami získania technickej či finančnej podpory).

Oficiálny kontakt pre otázky: info@eximbanka.sk