31.5.2023 PODNIKAJ V POLSKU - DOING BUSINESS IN POLAND

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Podnikaj v Poľsku - DOING BUSINESS IN POLAND
Seminár sa koná pod záštitou JE mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky v Poľsku pani Andrei Elschekovej-Matisovej

Termín:  31. máj 2023 10:00 - 13:30 hod.
Miesto:  Žilinská RK SOPK, Hálkova 31, Žilina

Účelom seminára je predstaviť slovenským podnikateľom podmienky podnikania v Poľsku, aby mohli využiť možnosti, ktoré ponúka poľský trh, ktorý je 8x väčší ako slovenský. V prvom rade chceme poukázať na rozdiely, ktoré sa pri podnikaní v Poľsku oplatí poznať. Seminár bude vychádzať z praktických poznatkov a dlhoročných skúseností prednášajúcich, ktorí sa špecializujú na poskytovanie právnych služieb zahraničným subjektom v Poľsku, najmä z Českej republiky a Slovenska.

PROGRAM PODUJATIA:
Privítanie hostí - Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Prihovor - Dagmar Urbanová, radca pre ekonomické záležitosti, Veľvyslanectvo SR v Poľsku
Právne aspekty podnikania v Poľsku - Paulína Šperková, advokátka, partner V4 GROUP a podpredsedníčka Poľsko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
-  právne formy podnikania - obchodné spoločnosti, pobočka zahraničnej spoločnosti
-  praktické aspekty podnikania v Poľsku, na čo si dať pozor
-  zamestnávanie zamestnancov v Poľsku
-  registre a záznamy v Poľsku, ktoré sa oplatí poznať
Dane v Poľsku - Magdalena Sławińska-Rzemek, daňová poradkyňa, partner V4 GROUP
-  daň z príjmov právnických osôb
-  daň z príjmov fyzických osôb
-  DPH v Poľsku
-  dane a poplatky, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú
Doprava a logistika v Poľsku - Raben
Ako uspieť na poľskom trhu v oblasti e-commerce - EXPANDECO
Poľský trh práce a success story slovenského podnikateľa v Poľsku - Zdeno Fedeš, CEO Ahoy Career

Účasť na seminári je bezplatná. Občerstvenie zabezpečené.

Všetky prednášky budú vedené v slovenskom jazyku.

Prihlášky prijímame do 29. mája 2023, formou e-mailu na adresu: zahrza@za.scci.sk alebo vyplnením online formulára: https://www.spok.sk/aktivity.php?a=241
V prihláške prosíme o uvedenie svojho mena a priezviska, názvu spoločnosti a branže, v ktorej spoločnosť pôsobí a kontaktné telefónne číslo.