20. - 21.9.2023 - KIAF KRAKOW - Medzinárodný veľtrh interiérovej architektúry

Premiérové vydanie sa uskutoční 20. - 21. septembra 2023 na EXPO Krakow. Veľtrh združuje zástupcov priemyslu interiérového dizajnu z Poľska, Česka a Slovenska. Návštevníkmi podujatia sú interiéroví dizajnéri a vystavovateľmi výrobcovia dokončovacích materiálov (armovanie, keramika, nábytok, osvetlenie, podlahy...) a softvér pre architektov (CAD, BIM). Záštitu nad podujatím prevzali najvýznamnejšie inštitúcie  Akadémia výtvarných umení v Krakove, Malopoľská okresná komora architektov a Združenie staviteľov domov a bytov. EXPO Kraków bude po prvýkrát hostiť najväčšie stretnutie interiérových dizajnérov v Malopoľsku - veľtrh KIAF. Toto medzinárodné podujatie budeme organizovať viac ako 2 000 ľudí, ktorí navštívia EXPO Kraków, aby ste sa spoločne dozvedeli o rôznych témach architektúry a zoznámili sa s ponukou vyše 80 vystavovateľov.

V prípade záujmu o účasť ako vystavovateľ/návštevník neváhajte kontaktovať Slovensko-poľskú obchodnú komoru, T: 041-7235102, -655, zahrza@za.scci.sk.

www.kiaf.pl

Brožúra Ponuka